Tukaj lahko pogledate urnike za več letnikov, učilnic, oseb ali predmetov hkrati.

Biologija (BI)
Biotehnologija (BT)
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (GO)
Kmetijstvo - agronomija (AG)
Kmetijstvo - zootehnika (ZO)
Krajinska arhitektura (KA)
Lesarstvo (LE)
Mikrobiologija (MB)
Živilstvo in prehrana (ŽI)
Gozdarstvo (GO)
Kmetijstvo - agronomija (AG)
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (AG)
Kmetijstvo - hortikultura (AG)
Kmetijstvo - živinoreja (ZO)
Lesarsko inženirstvo (LE)
Agronomija (AG)
Biološko izobraževanje (BI)
Biotehnologija (BT)
Ekologija in biodiverziteta (BI)
Ekonomika naravnih virov (ID)
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (GO)
Hortikultura (AG)
Krajinska arhitektura (KA)
Lesarstvo (LE)
Mikrobiologija (MB)
Molekulska in funkcionalna biologija (BI)
Ohranjanje narave in naravnih vrednot (ID)
Prehrana (ŽI)
Živilstvo (ŽI)
Znanost o živalih (ZO)
Arheologija (ZUN)
Dvopredmetni učitelj (PeF)
Industrijsko in unikatno oblikovanje (ZUN)
Konserviranje in restavriranje likovnih del (ZUN)
Predmetno poučevanje Biologija (PeF)
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (ZUN)
Učilnica
Oseba

Predmet

Kratka navodila
Za izbiro oseb lahko kliknete na spustni meni in začnete tipkati prve črke priimka. Izbiro lahko zamenjate s puščicami gor ali dol in potrdite s tipko Enter. Če želite izbrati še eno osebo, ponovno pritisnete Enter, izberete osebo in spet potrdite s tipko Enter. Predmete izbirate na enak način. Bolj podrobna