Dodiplomski
Visokošolski
  • Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (AGVS)
Magistrski
  • Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (MGO)
Učilnice