Dodiplomski
Visokošolski
  • Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (AGVS)
Magistrski
  • Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (MGO)
Medfakultetni študiji
  • Predmetno poučevanje Biologija (PeF-PPB)
  • Industrijsko in unikatno oblikovanje (ALUO-IUO)
  • Konserviranje in restavriranje likovnih del (ALUO-KR)
  • Arheologija (FF-AR)
  • Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (FGG-VOI)
Učilnice