Urnik
Dodiplomski
Visokošolski študiji
  • Kmetijstvo - agronomija in hortikultura
Magistrski
  • Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov
Medfakultetni študiji
  • Konserviranje in restavriranje likovnih del
  • Predmetno poučevanje Biologija
  • Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Učilnice