To ni aktualni urnik. Nazaj na trenutni Blok. close

Tukaj lahko pogledate urnike za več letnikov, učilnic, oseb ali predmetov hkrati.

Dodiplomski
Kmetijstvo - agronomija (AGUN)
Biologija (BIUN)
Biotehnologija (BTUN)
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (GOUN)
Krajinska arhitektura (KAUN)
Lesarstvo (LEUN)
Mikrobiologija (MBUN)
Kmetijstvo - zootehnika (ZOUN)
Živilstvo in prehrana (ŽIUN)
Visokošolski
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (AGVS)
Kmetijstvo - agronomija (AGVSA)
Kmetijstvo - hortikultura (AGVSH)
Gozdarstvo (GOVS)
Lesarsko inženirstvo (LEVS)
Kmetijstvo - živinoreja (ZOVS)
Magistrski
Agronomija (MAG)
Hortikultura (MHO)
Biološko izobraževanje (MBI)
Ekologija in biodiverziteta (MEB)
Molekulska in funkcionalna biologija (MMFB)
Biotehnologija (MBT)
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (MGO)
Ekonomika naravnih virov (MENV)
Ohranjanje narave in naravnih vrednot (MONNV)
Krajinska arhitektura (MKA)
Lesarstvo (MLE)
Mikrobiologija (MMB)
Znanost o živalih (MZŽ)
Prehrana (MPR)
Živilstvo (MŽI)
Medfakultetni študiji
Dvopredmetni učitelj (BI-KE-GO)
Predmetno poučevanje Biologija (PeF-PPB)
Industrijsko in unikatno oblikovanje (ALUO-IUO)
Konserviranje in restavriranje likovnih del (ALUO-KR)
Arheologija (FF-AR)
Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (FGG-VOI)
Učilnica
Oseba

Predmet

Kratka navodila
Za izbiro oseb lahko kliknete na spustni meni in začnete tipkati prve črke priimka. Izbiro lahko zamenjate s puščicami gor ali dol in potrdite s tipko Enter. Če želite izbrati še eno osebo, ponovno pritisnete Enter, izberete osebo in spet potrdite s tipko Enter. Predmete izbirate na enak način. Bolj podrobna navodila so na voljo na strani Navodila in pomoč.