Tukaj lahko pogledate urnike za več letnikov, učilnic, oseb ali predmetov hkrati.

Kmetijstvo - agronomija (AGAVS)
Kmetijstvo - hortikultura (AGHVS)
Kmetijstvo - agronomija (AGUN)
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (AGVS)
Agronomija (MAG)
Hortikultura (MHO)
Biologija (BIUN)
Biološko izobraževanje (MBI)
Ekologija in biodiverziteta (MEB)
Molekulska in funkcionalna biologija (MMFB)
Biotehnologija (BTUN)
Biotehnologija (MBT)
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (GOUN)
Gozdarstvo (GOVS)
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (MGO)
Ekonomika naravnih virov (MENV)
Ohranjanje narave in naravnih vrednot (MONNV)
Krajinska arhitektura (KAUN)
Krajinska arhitektura (MKA)
Lesarstvo (LEUN)
Lesarsko inženirstvo (LEVS)
Lesarstvo (MLE)
Mikrobiologija (MBUN)
Mikrobiologija (MMB)
Dvopredmetni učitelj (BI-KE-GO)
Znanost o živalih (MZŽ)
Kmetijstvo - zootehnika (ZOUN)
Kmetijstvo - živinoreja (ZOVS)
Prehrana (MPR)
Živilstvo (MŽI)
Živilstvo in prehrana (ŽIUN)
Učilnica
Oseba

Predmet

Kratka navodila
Za izbiro oseb lahko kliknete na spustni meni in začnete tipkati prve črke priimka. Izbiro lahko zamenjate s puščicami gor ali dol in potrdite s tipko Enter. Če želite izbrati še eno osebo, ponovno pritisnete Enter, izberete osebo in spet potrdite s tipko Enter. Predmete izbirate na enak način. Bolj podrobna navodila so na voljo na strani Navodila in pomoč.