Tukaj lahko pogledate urnike za več letnikov, učilnic, oseb ali predmetov hkrati.

Agronomija (MAG)
Hortikultura (MHO)
Kmetijstvo - agronomija (AGVSA)
Kmetijstvo - agronomija (AGUN)
Kmetijstvo - agronomija (AGVSA)
Kmetijstvo - hortikultura (AGVSH)
Kmetijstvo - agronomija (AGUN)
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura (AGVS)
Kmetijstvo - hortikultura (AGVSH)
Biologija (BIUN)
Molekulska in funkcionalna biologija (MMFB)
Ekologija in biodiverziteta (MEB)
Biološko izobraževanje (MBI)
Biologija (BIUN)
Biotehnologija (BTUN)
Biotehnologija (MBT)
Biotehnologija (BTUN)
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (GOUN)
Gozdarstvo (GOVS)
Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (GOUN)
Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov (MGO)
Ohranjanje narave in naravnih vrednot (MONNV)
Ekonomika naravnih virov (MENV)
Ohranjanje narave in naravnih vrednot (MONNV)
Krajinska arhitektura (KAUN)
Krajinska arhitektura (MKA)
Krajinska arhitektura (KAUN)
Lesarstvo (LEUN)
Lesarstvo (MLE)
Lesarsko inženirstvo (LEVS)
Lesarstvo (MLE)
Lesarstvo (LEUN)
Mikrobiologija (MMB)
Mikrobiologija (MBUN)
Dvopredmetni učitelj (BI-KE-GO)
Živilstvo in prehrana (ŽIUN)
Živilstvo (MŽI)
Živilstvo in prehrana (ŽIUN)
Živilstvo (MŽI)
Prehrana (MPR)
Živilstvo in prehrana (ŽIUN)
Kmetijstvo - zootehnika (ZOUN)
Kmetijstvo - živinoreja (ZOVS)
Kmetijstvo - zootehnika (ZOUN)
Znanost o živalih (MZŽ)
Kmetijstvo - zootehnika (ZOUN)
Kmetijstvo - živinoreja (ZOVS)
Učilnica
Oseba

Predmet

Kratka navodila
Za izbiro oseb lahko kliknete na spustni meni in začnete tipkati prve črke priimka. Izbiro lahko zamenjate s puščicami gor ali dol in potrdite s tipko Enter. Če želite izbrati še eno osebo, ponovno pritisnete Enter, izberete osebo in spet potrdite s tipko Enter. Predmete izbirate na enak način. Bolj podrobna navodila so na voljo na strani Navodila in pomoč.